บริการส่ง Email marketing ส่งถึง 100% ราคาถูก รับส่ง Email marketing

Package S

850 บาทไม่จำกัดระยะเวลา

 • Free
 • 5,000
 • ไม่จำกัด
 • Yes
 • Yes
 • Yes

Package M

1,600 บาทไม่จำกัดระยะเวลา

 • Free
 • 10,000
 • ไม่จำกัด
 • Yes
 • Yes
 • Yes

Package L

4,200 บาทไม่จำกัดระยะเวลา

 • Free
 • 30,000
 • ไม่จำกัด
 • Yes
 • Yes
 • Yes

Package XL

6,500 บาทไม่จำกัดระยะเวลา

 • Free
 • 50,000
 • ไม่จำกัด
 • Yes
 • Yes
 • Yes

Package XXL

12,000 บาทไม่จำกัดระยะเวลา

 • Free
 • 100,000
 • ไม่จำกัด
 • Yes
 • Yes
 • Yes